Villkor

Det är viktigt att du noterar de allmänna villkoren för B&B Turistgården Särna AB. När du har slutfört din bokning har du accepterat dessa villkor och bokningsbeloppet debiteras. (Bokningar via telefon, e-post eller direkt har samma villkor.)

Användningsområde för de allmänna villkoren

Dessa allmänna villkor gäller mellan B&B Turistgården Särna AB och för alla som själv eller genom andra parter har träffat ett avtal med B&B Turistgården Särna AB enligt specifikationen i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, transport, inköp av andra produkter och tjänster eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?

Den ansvariga organisatören är B&B Turistgården Särna AB, Sjukstugevägen 4, 79090 Särna. Telefon 0253 58 03 33. Organisationsnummer 559193-9581.

När gäller bokningen av gästen?

Bokningen gäller både B&B Turistgården Särna AB och gästen när B&B Turistgården Särna AB har bekräftat bokningen och gästen har betalat hela beloppet (eller avtalad registreringsavgift) för den aktuella bokningen inom avtalad tid.

När måste du betala?

Bokningar via Expedia-gruppen eller Booking.com betalas i princip samma dag. Bokningar via B&B Turistgården Särnas webbplats betalas via BookVisit. Om du inte vill göra det kan du boka via telefon eller e-post så skickar vi en faktura som måste betalas inom 30 dagar. Om du anländer inom dessa 30 dagar måste beloppet betalas senast ankomstdagen. Fakturans löptid gäller också om du bokar per telefon eller via e-post. I alla fall gäller en faktureringsperiod på 30 dagar för företag. Gästen måste alltid ange bokningsnumret vid betalningen och ange bekräftelse och kvitto vid ankomst.

Vad händer om gästen inte betalar i tid?

Om gästen inte har betalat än, skickar B&B Turistgården Särna AB en påminnelse till e-postadressen minst 35 dagar före ankomst. Bokningen avbokas om B&B Turistgården Särna AB inte har fått slutbetalning före utgångsdatum som anges på den skickade påminnelsen.

Vad måste du göra om du vill avbryta eller omboka som gäst?

Gästen kan omboka eller avbryta muntligt eller skriftligt på 0253 58 03 33 (från 08:00 till 21:00) eller via e-post info@turistgardensarna.se. En ombokning gäller inte förrän du har fått skriftlig bekräftelse från B&B Turistgården Särna AB.

Allmänna villkoren för boende (rum och sängar)

Vid avbokning senare än 7 dagar (168 timmar) efter 18:00 på dagen före ankomst, bibehåller B&B Turistgården Särna AB 100% av bokningspriset. Se prisvillkor och bekräftelse på vad som gäller för varje anläggning.

Allmänna villkor för övriga system (paket och aktiviteter)

Se prisvillkoren och bekräftelsen som gäller för varje paket eller aktivitet.

Boende, andra paket och aktiviteter till rabatterade priser, samt erbjudanden

Minskade bokningar, rabatter och kampanjer är vanligtvis inte ändrade och avbokningsbara, vilket betyder att B&B Turistgården Särna AB behåller 100% av bokningspriset, oavsett när avbokningen sker.

Skyldigheter och gästrättigheter för B&B Turistgården Särna AB

B&B Turistgården Särna AB kan ändra villkoren för bokningen förutsatt att gästen kan erbjudas andra likvärdiga produkter och / eller tjänster. Om B&B Turistgården Särna AB har kostnadsökningar efter avtalet har blivit bindande för parterna, kan B&B Turistgården Särna AB öka priset för resan som motsvarar kostnadsökningen. Detta är också fallet om kostnadsökningen beror på förändringar i skatter eller andra avgifter i samband med tjänster som ingår i bokningen. Priset får inte höjas under de senaste 20 dagarna före ankomst och måste rapporteras till gästen omedelbart. Bokningspriset måste minskas om kostnaderna för B&B Turistgården Särna AB, mindre än 20 dagar före ankomst, minskas av samma skäl som ovan.

Om bokningen inte kan levereras helt eller delvis enligt bokningsbekräftelsen och om inget annat arrangemang kan ordnas, varför skillnaderna med bokningen är så små att det inte spelar någon roll för gästen, till exempel vandrarhem eller hotell i samma klass, då har gästen rätt att avbryta. Gästerna får då allt som gästerna har betalat, minus värdet av de delar av bokningen som gästen redan har använt. Om en transporttjänst, händelse eller aktivitet som ingår i bokningen avbryts på kort sikt, är återbetalningen endast för den avbokade transporttjänsten, händelsen eller aktiviteten.

Som arrangör är B&B Turistgården Särna AB skyldig att se till att:

  • Gästerna får en skriftlig bekräftelse på deras bokning.
  • Gästen tar emot dokument och annan information i tid.
  • Gästerna informeras om viktiga förändringar som gäller bokningen.
  • Gästerna kan få rum från kl. 15.00.

B&B Turistgården Särna AB ansvarar inte för några löften som en tredje part har gjort direkt till gästen utan att informera B&B Turistgården Särna AB om detta och att B&B Turistgården Särna AB inte vet eller borde veta (alltid be om en skriftlig bekräftelse).

Vad har gästen för förpliktelser?

För att ingå ett avtal med B&B Turistgården Särna AB måste gästen vara minst 18 år. När du bor i en grupp måste minst två personer vara minst 18 år om en högre åldersgräns inte har specificerats i samband med bokningen. Identifiering görs vid ankomsten. Att uppfylla åldersgränsen är ett krav på inresa till boendet. Om en gäst inte uppfyller åldersgränsen när han / hon kommer till boendet gäller avbeställningsreglerna.

Gästerna måste följa de regler, instruktioner och föreskrifter som gäller för boende, fordon, verksamhet etc. Gästen får inte tillåta fler personer att bo i rummet än vad som nämnts i bokningen. Antalet personer måste anges vid bokningstillfället. B&B Turistgården Särna AB förutsätter att högst 1 barn under 2 år inte använder egen säng, om inget annat anges.

Om det finns klagomål om störande beteende, har värden rätt att omedelbart ta bort gästen om korrigeringen inte stannar omedelbart. Samma regler gäller också när det finns för många personer än antalet tillåtna för rummet. Gästen är skyldig att betala kostnaderna för eventuella skador som härrör från ovannämnda störningsbeteende. Återbetalningar för övriga nätter görs endast för de nätterna då B&B Turistgården Särna AB kan boka nya gäster.

Gästerna är skyldiga att kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den är mottagen. Felaktigheter måste rapporteras omedelbart.

Om gästen har klagomål om rummet måste gästen först kontakta B&B Turistgården Särna AB så att eventuella problem kan lösas under gästens vistelse.

Gästerna måste ange vid bokningstillfället om en av gästerna lider av någon form av allergi, så att B&B Turistgården Särna AB som arrangör har möjlighet att erbjuda rätt rum. VAR UPPMÄRKSAM! Beskrivningen av rummet visar också om husdjur är tillåtna. B&B Turistgården Särna AB kan inte garantera att det inte fanns något husdjur i rummet strax före incheckningen.

Rengöring av rummet ingår i priset. Om det finns allvarliga föroreningar i rummet kan dock minst 1 000 extra kostnader tas ut.

Utcheckning sker senast klockan 11.00. Om det inte händer bör du informera B&B Turistgården Särna AB i god tid. Vi söker sedan tillsammans för en lösning.

Diverse

Priset på logi inkluderar följande:

  • Ett ark och handdukssats som ändras var 5: e dag.
  • Städning av rummet
  • Toalettpapper
  • Du kan låna ett strykjärn och strykbräda på begäran utan kostnad
  • Du kan låna en hårtork gratis på begäran
  • Du kan låna en klockradio gratis på begäran

Du bör ta hand om ett barns barnsäng eller barnstol själv. Glöm inte att ta med vad som är nödvändigt för din vistelse!

Speciella bokningsvillkor gäller för grupper om minst 10 personer. För mer information kontakta B&B Turistgården Särna AB direkt.

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar din personliga information här.

Force majeure

Om bokningen inte kan göras till följd av force majeure utanför B&B Turistgården Särna AB, är B&B Turistgården Särna AB ansvarig eller annan sanktion. B&B Turistgården Särna AB förbehåller sig rätten att göra ändringar till följd av ändringar i lagstiftning och priser som inte övervakas av B&B Turistgården Särna AB.


Välkommen till B&B Turistgården Särna AB, vi önskar dig en trevlig vistelse!