Integritetspolicy

How we treat your personal data

Rent generellt

B&B Turistgården Särna AB är oroad över att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. I denna sekretesspolicy kan du läsa hur B&B Turistgården Särna AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har anslutit till detta. Informationen är för dig som:

  • Är gäst / kund hos oss
  • Besök vår hemsida och / eller våra plattformar i sociala medier
  • Anmäl dig till ett av våra nyhetsbrev
  • Delta i våra tävlingar, marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
  • Delta i en av våra aktiviteter, kurser eller seminarier
  • Annars kommunicera med oss

Vi är oroade över att de personuppgifter vi behandlar lagras och hanteras på ett säkert och säkert sätt, och i enlighet med GDPR, den nya lagstiftningen om dataskydd.

För att du ska kunna veta hur vi hanterar dina personuppgifter är det viktigt att du läser texten. Om du har några frågor om hur din personliga information hanteras, är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter kan hittas längre ner.

Vad är personuppgifter?

Alla typer av information som kan kopplas direkt eller indirekt till dig räknas som personlig information. Även bildspråk (bilder) och ljudinspelningar på individer kan räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterad data och olika typer av elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur hanterar B&B Turistgården Särna AB data?

Vi behandlar dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det. Vi behandlar i första hand personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som gäst och / eller att utföra andra skyldigheter för dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla mer personlig information än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda minsta integritetskänsliga data.

Om du lämnar personuppgifter om andra personer ansvarar du för att B&B Turistgården Särna AB också behandlar dessa personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. Det kan till exempel vara att du lämnar information om dig själv och dina familjemedlemmar, eller att du ger information om andra gäster när du bokar boende.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och vi använder dem ibland för analys, segmentering, profilering, marknadsföring och direktmarknadsföring digitalt eller via post. Vissa personuppgifter kan lagras utanför EU: s gränser.

Hur länge sparar B&B Turistgården Särna AB mina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge vi bedömer det nödvändigt att uppfylla vad som var meningen när vi samlade det, eller så länge vi måste lagra det enligt lag. Därefter raderas dina data, eller vi kommer att identifiera dina personuppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Vi har interna rutiner för att säkerställa detta.

Lämna B&B Turistgården Särna AB mina personuppgifter till någon annan?

Vår utgångspunkt är att dina personuppgifter inte ska lämnas till tredje part om det inte är nödvändigt att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal eller lag. I de fall vi avslöjar personuppgifter till tredje part, upprätta vi avtal om konfidentialitetsavtal / bistånd och se till att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Hur skyddar B&B Turistgården Särna AB mina data?

Din integritet är viktig för oss på B&B Turistgården Särna AB och därför fokuserar vi på säkerhet. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter och arbeta kontinuerligt med informationssäkerhet. På B&B Turistgården Särna AB har vi riktlinjer för hur vi skickar din information säkert och rutiner för att de som arbetar inom B&B Turistgården Särna AB bara har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra system så att vi kan logga händelser och arkivera data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras under en längre period, till exempel enligt Redovisningslagen.

Mina rättigheter

När dina personuppgifter har registrerats i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. Kort sagt innebär de att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och att du har rätt att kontrollera din information. Därför har du rätt att i vissa fall få din information rättad, raderad och blockerad och att extrahera extrakt från din registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt lagstiftningen om dataskydd. Om du vill använda någon av dina rättigheter, kontakta oss via vår kundtjänst eller via e-post (se kontaktuppgifter nedan).

  • Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag av vilken information vi hanterar. Du har rätt att få utdrag en gång var 12: e månad.
  • Begär korrigering. Du har rätt att få felaktig information korrigerad.
  • Begär att raderas. Du har rätt att under vissa omständigheter ta bort din information.
  • Motstå behandling som bygger på vårt legitima intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att förvaltningen är begränsad.

För att läsa mer om dataskyddslagstiftning och dina rättigheter, kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med lagstiftningen om dataskydd, skulle vi vilja att du kontaktar oss. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Hur säger jag nej till direkt marknadsföring?

B&B Turistgården Särna AB kan använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi ska använda din e-postadress för direktmarknadsföring, är du välkommen att kontakta oss så vi presenterar en sk reklamlås för din information och din information avregistreras från postlistan. Observera att nyhetsbrev också ingår i direktmarknadsföring.

Kontaktinformation

B&B Turistgården Särna AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter hanteras eller om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på:

B&B Turistgården Särna AB
Sjukstugevägen 4
79090 Särna
E-post: info@turistgardensarna.se
Telefon: +46 (0)253 58 03 33

För att vi ska kunna hantera din förfrågan på bästa sätt vill vi att du anger:

Ämnes
Namn
Adress
E-post
Telefonnummer

Om ditt ärende gäller utdrag ur registret, kommer utdraget att skickas till din nationella registreringsadress inom 4-6 veckor.

Denna sekretesspolicy gäller från 2019-03-06.


Välkommen till B&B Turistgården Särna AB, vi önskar dig en trevlig vistelse!