Privacybeleid

Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens

Over het algemeen

B&B Turistgården Särna AB is bezorgd dat u zich veilig moet voelen in al uw contacten met ons. In dit privacybeleid kunt u lezen hoe B&B Turistgården Särna AB uw persoonlijke gegevens beheert en welke rechten u hieraan hebt gekoppeld. De informatie is voor u als:

  • Bent gast / klant bij ons
  • Bezoekt onze website en / of onze platforms in sociale media
  • Meldt u aan voor een van onze nieuwsbrieven
  • Neemt deel aan onze wedstrijden, marketingactiviteiten of klantenonderzoeken
  • Neemt deel aan een van onze activiteiten, cursussen of seminars
  • Communiceert op een andere wijze met ons

We zijn bezorgd dat de persoonlijke gegevens die we verwerken op een veilige en beveiligde manier worden opgeslagen en verwerkt, en in overeenstemming met de GDPR, de nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming.

Om u te laten weten hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, is het belangrijk dat u deze tekst leest. Als u vragen heeft over hoe uw persoonlijke informatie wordt behandeld, kunt u contact met ons opnemen. Contactgegevens zijn verderop te vinden.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Elke vorm van informatie die direct of indirect aan u kan worden gekoppeld, wordt geteld als persoonlijke informatie. Ook beeldmateriaal (foto’s) en geluidsopnames van personen kunnen worden geteld als persoonlijke gegevens, zelfs als er geen namen worden genoemd. Versleutelde gegevens en verschillende soorten elektronische identiteiten, zoals IP-nummers, worden geteld als persoonlijke gegevens als ze kunnen worden gekoppeld aan natuurlijke personen.

Hoe verwerkt B&B Turistgården Särna AB gegevens?

We behandelen uw persoonlijke gegevens alleen als we daar een wettelijke basis voor hebben. We behandelen voornamelijk persoonsgegevens om aan onze verplichtingen jegens u als gast te voldoen en / of om andere verplichtingen voor u uit te voeren. Ons uitgangspunt is niet om meer persoonlijke informatie te verwerken dan nodig is voor het doel en we streven er altijd naar de minst integriteitsgevoelige gegevens te gebruiken.

Als u persoonlijke informatie over andere personen verstrekt, bent u ervoor verantwoordelijk dat B&B Turistgården Särna AB deze persoonlijke gegevens ook in overeenstemming met dit privacybeleid kan behandelen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u informatie verstrekt over uzelf en uw familieleden, of dat u informatie verstrekt over andere gasten bij het boeken van accommodatie.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met moderne informatietechnologie en we gebruiken ze soms bijvoorbeeld voor analyse, segmentatie, profilering, marketing en direct marketing digitaal of per post. Sommige persoonlijke gegevens kunnen buiten de grenzen van de EU worden opgeslagen.

Hoe lang slaat B&B Turistgården Särna AB mijn persoonlijke gegevens op?

We slaan alleen uw persoonlijke gegevens op zolang we dit nodig achten om te voldoen aan wat het doel was toen we het verzamelden, of zolang we het moeten opslaan volgens de wet. Hierna worden uw gegevens verwijderd of zullen wij uw persoonlijke gegevens zodanig identificeren dat ze niet meer met u kunnen worden verbonden. We hebben interne procedures om dit te garanderen.

Laat B&B Turistgården Särna AB mijn persoonlijke gegevens achter?

Ons uitgangspunt is dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden moeten worden verstrekt als het niet nodig is om onze verplichtingen op grond van contract of wet na te komen. In gevallen waarin we persoonsgegevens aan derden bekendmaken, stellen we vertrouwelijkheidsovereenkomsten / bijstandsovereenkomsten vast en zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt.

Hoe beschermt B&B Turistgården Särna AB mijn gegevens?

Uw integriteit is belangrijk voor ons bij B&B Turistgården Särna AB en daarom richten wij ons op veiligheid. Wij nemen maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en werken continu met informatiebeveiliging. Bij B&B Turistgården Särna AB hebben we richtlijnen voor het veilig verzenden van uw gegevens en routines om ervoor te zorgen dat degenen die binnen de B&B Turistgården Särna AB werken alleen toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben om hun werk uit te voeren. We werken continu aan het bijwerken van onze systemen, zodat we gebeurtenissen kunnen registreren en gegevens zonder doorzoekbaarheid kunnen archiveren wanneer uw persoonlijke gegevens voor een langere periode moeten worden opgeslagen, bijvoorbeeld volgens de boekhoudwet.

Mijn rechten

Wanneer uw persoonlijke gegevens in een register zijn geregistreerd, ontvangt u automatisch bepaalde rechten. Samengevat betekent dit dat u als geregistreerde persoon informatie moet kunnen krijgen over wanneer en hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en dat u het recht hebt om uw informatie te beheren. Daarom hebt u in sommige gevallen het recht om uw informatie te laten corrigeren, verwijderen en blokkeren en om uittreksels uit uw geregistreerde persoonlijke gegevens te halen. Deze rechten zijn van toepassing volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een van uw rechten wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via onze klantenservice of via e-mail (zie contactgegevens hieronder).

  • Toegang tot uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht op bevestiging van de behandeling van uw persoonlijke gegevens en een uittreksel van de informatie die wij behandelen. U hebt het recht om elke 12 maanden een uittreksel te krijgen.
  • Verzoek om correctie. U hebt het recht om onjuiste informatie te laten corrigeren.
  • Verzoek om te worden verwijderd. U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw informatie te laten verwijderen.
  • Zich verzetten tegen behandeling die vertrouwt op ons legitiem belang en tegen behandeling voor direct marketing. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens of dat het beheer beperkt is.

Voor meer informatie over wetgeving inzake gegevensbescherming en uw rechten, kunt u hier meer lezen:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens niet plaatsvindt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, willen wij graag dat u contact met ons opneemt. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensinspectie, die de toezichthoudende autoriteit is.

Hoe zeg ik nee tegen direct marketing?

B&B Turistgården Särna AB kan uw e-mailadres gebruiken voor direct marketing. Als u niet wilt dat wij uw e-mailadres gebruiken voor direct marketing, kunt u contact met ons opnemen zodat we een zogenaamd advertentievergrendeling voor uw informatie introduceren en uw informatie wordt afgemeld van de mailinglijst. Houd er rekening mee dat nieuwsbrieven ook zijn opgenomen in direct marketing.

Contact informatie

B&B Turistgården Särna AB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u meer informatie wilt over hoe uw persoonlijke gegevens worden behandeld of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

B&B Turistgården Särna AB
Sjukstugevägen 4
79090 Särna, Zweden
E-mail: info@turistgardensarna.se
Telefoon: +46 (0)253 58 03 33

Om ervoor te zorgen dat we uw verzoek op de beste manier kunnen verwerken, willen we dat u verklaart:

Onderwerp
Naam
Adres
E-mail
Telefoonnummer

Als uw zaak uittreksels uit het register betreft, wordt het uittreksel binnen 4-6 weken naar uw nationale registratieadres verzonden.

Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 2019-03-06.


Welkom bij B&B Turistgården Särna AB, wij wensen u een aangenaam verblijf!